Etkinlikler

Temmuz 2019

1. GİZLİLİK POLİTİKASI

1.1.Kar Sinyal, kullanıcının şahsi bilgilerini kullanıcının açık rızası haricinde üçüncü şahıslar ile paylaşmayacaktır. Kullanıcıya ait bu bilgiler çevrimiçi ortamda alınıp çevrimdışı ortamda muhafaza edilmektedir. Ancak T.C. yetkili mercileri tarafından yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında bilgilerin talep edilmesi halinde bu bilgileri ilgili merciler ile paylaşılacaktır.

1.2.Kar Sinyal, kullanıcıya ait IP adreslerini, erişim sağladıkları cihazı ve modeli, işletim sistemleri ve tarayıcı bilgilerini tespit etmekte ve kayıt altına almaktadır. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmesi ile bu hususlarda Kar Sinyal’e açık rıza verdiğini de kabul eder. Kar Sinyal, topladığı bu bilgileri, kullanıcılarını genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak, kullanıcı ve sistem güvenliğini sağlamak, sahtecilik ile mücadele etmek ve kanuni yükümlülüklere uymak amacı ile kullanabilir.  

1.3.Kar Sinyal, üçüncü parti kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekilde iş birliği yapabilir. Kar Sinyal bu iş birliklerinde kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişim ve/veya pazarlama yapacaktır ancak kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunacaktır.  

1.4.Kar Sinyal, site içerisinde başkaca sitelere bağlantı sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu üçüncü partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvur formlarını yayınlayabilir veya bu sitelere yönlendirebilir. Kullanıcının bu şekilde eriştiği üçüncü parti sitelerde uygulanan gizlilik uygulaması ve politikaları ile barındırdıkları içeriğe ilişkin Kar Sinyal sorumlu değildir.  

1.5.Kar Sinyal, kullanıcıya ait bilgileri gizli tutmayı ve buna yönelik her türlü tedbirleri almayı taahhüt eder. Ancak T.C. yasaları, KHK’ları ve tüm mevzuatı kapsamında yetkili makamlarca bilgi ve belge talep edilmesi halinde bu bilgi ve belgeler yetkili makamlara sunulacaktır. Bundan dolayı doğacak zararlardan Kar Sinyal sorumlu tutulamaz.  

1.6.Site üzerinde sunulan her tür içerik, üçüncü partilerden ve kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler herhangi bir düzenleme veya yönlendirme olmadan bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir yazılım tarafından işlenmekte ve objektif olarak sunulmaktadır. Kar Sinyal tarafından sunulan her türlü haber ve raporlar sadece bilgilendirme ve tavsiyeye yöneliktir ve kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Verilerin birbiriyle çelişkili veya tutarsız olması olası olup bu tür durumlardan dolayı Kar Sinyal’in hiçbir ad altında sorumluluğu bulunmamaktadır.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASI

2.1.Kişisel verilerin işlenmesine yönelik maddeler işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

2.2.İşbu sözleşmeyi kabul ederek siteyi kullanmaya başlayan kişi ayrıca kişisel verilen işlenmesine yönelik sözleşme hükümlerini de kabul etmiş sayılır. Bu sebeple Kar Sinyal’i gayri kabili olarak rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.3.İşbu sözleşmenin (3). Maddesinde belirtilen hususlar sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Kişisel Verilen İşlenmesine Yönelik politika hükümleri kapsamında değerlendirilir. Maddeler arasında meydana gelecek yorum farklarında Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası hükümleri esas alınır.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASI

3.1.Kişisel verilerin işlenmesine yönelik maddeler işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

3.2.İşbu sözleşmeyi kabul ederek siteyi kullanmaya başlayan kişi ayrıca kişisel verilen işlenmesine yönelik sözleşme hükümlerini de kabul etmiş sayılır. Bu sebeple Kar Sinyal’i gayri kabili olarak rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3.İşbu sözleşmenin (3). Maddesinde belirtilen hususlar sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Kişisel Verilen İşlenmesine Yönelik politika hükümleri kapsamında değerlendirilir. Maddeler arasında meydana gelecek yorum farklarında Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası hükümleri esas alınır.

Kapat
Top